is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 64, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bank van Leening.

A. J. Kipp, Voorzitter. J. J. Berganseus, (40). P. Van Woerden, Mr. L. A. Bybau, Lid en Secretaris. J. N. Verschoor, Directeur. O. D. Mension, le Ambtenaar, plaatsverv. Direct. P. Mangert, Ambtenaar. J. H. Mangert, „ Gemeente-Reiniging. A. Vermaes Wzi, Voorzitter. T. Stoorvogel. P. Van Woerden Hz. De waarneming van het secretariaat is opgedragen aan den Ambtenaar ter Secretarie E. J. Westerman, M. G. J. Fock, Directeur. P. Wentink, Opzichter. J. Setteur, „ Werkinrichting. Regenten. J. J. Bergansius, (40). 1896 C. Veth. 1897 W. O. A. Lans, Voorzitter. 1898 F. W. Braat. 1899 L. Vliegenthart. 1900 Directeur, tevens Secr. van het Coll. van Regenten. J. Cieremans Wz. A. Vander Plas, Klerk. Openbare Gezondheidscommissie. H. H, Roes, Voorzitter. J. Post van der Burg. 1895

22