is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 64, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeraren. G. J. Van de Well, inde Stel- en Meetkunde en Rechtlijnig teekenen. A. J. Goedkoop van Nelle, inde Stel-, Meet- en Werktuigk. en Reehtl. teekenen, (4eensekl.) Lr. H. Hulshof, inde Natuurk. en Oosmograph. E. A. Steinmetz, inde Reken, Stel-en Meetkunde. Dr. A. Brester Jz., inde Scheikunde , Natuurlijke Geschiedenis en Warenkennis. Dr. J. F. A. Meilink, inde Natuurlijke geschiedenis, (3e, 4e en 5e kl.), (tijdelijk). Dr. W. J. Steenhuis, idem (Xe en 2e kl.), (tijdel.) Mr. J. Van Gilse, inde Staathuishk., Staatsinstell., Statistiek, Handelsr. en Aardrijksk. (tijd.). J. Brals, inde Aardrijkskunde. W. Van Everdingen, inde Ned. taal- en letterk. en Geschiedenis (tijd.) J"1' Hondius, inde Fransche taal- en letterk. D. Goslings, doots. inde Engelsohe taal- en letterk. P. F. De Haan, inde Hoogd. taal-en letterk., (tijd.) J. Appeldoorn, inde Ned. taal- en letterkunde en het Schrijven. C. D. L. Artz, in het Handteekenen. B. A. Bongers, in het Handteekenen (tijdel.) H W. Balabréga, in het Boekhouden. J. Gijlswijk, inde Gymnastiek. J. De Vos, Amanuensis. A. G. N. Van Heyenoort, Bediende. J. H. Van Buitenen, Portier. Burgeravondschool. Dr. H. Hulshof, Directeur. Leeraren. Dr. H. Hulshof, inde beginselen der Mechanica, der kennis van Werkt, en der Teohn., Nat.-en Scheik.

41