is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 64, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Met Nederlandsche Stoomschepen vanuit Amsterdam en Rotterdam (Zeepost); Gewone brieven 10 cent voor elke 15 gram; briefkaarten 5 cent; gedrukte stukken, papieren en bescheiden (documenten) en monsters of stalen van koopwaren, 2 cent per 50 gram of gedeelte daarvan , met een minimum voor de papieren en bescheiden van 10 cent, en voor de monsters van 5 cent, aangeteekende brieven 10 cent vast recht boven het gewone recht. PahTcetpost (binnenland). Hiermede kunnen pakketten verzonden worden geen brieven bevattende, tot een gewicht van 5 kilo. Het port bij vooruitbetaling is verschuldigd voor: een gewicht tot 1 kilogram 15 cent. „ „ van 1 „ 3 „ 20 „ , .. 8„5 „ 25 De inhoud mag niet meer dan 25 kub. decimemeters en eender vlakken niet meer dan 80 centimeters bedragen. Aanteekening 10 cent van elke ƒ 100 tot een bedrag van ƒ 500. RIJKS-TELEGRAAF. Directeur. W. G. Van Rossum. Commiezen. G. Monna. | C. P. Bus. Klerk le klasse. K. E. Vertregt. Telegrambestellers. H. H, J. Dammers. P. H. Steyger. A. H. Bak. 0. J. W. Kooy, hulpbest.

83