is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 64, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Garnizoens-Kleedingmagazijn.

H. Ploeg, Magazijnmeester, tevens Administrateur van het Nachtleger. GENEESKUNDE. Practiseerende Geneeskundigen. G. Bakker. W. Littel, Arts. Dr. E. J. A. Kaiaer. Dr. J. Thomee, Arts. J. H. Waszink, Arts. Dr. J. J. Gribling, „ Dr. B. E. Scheltema, Arts. K. De Lint, „ Dr. J. F. v.d. Heuvel, „ O. 0. Vigelius. Heel' en Vroedmeesters. G. Bakker. B. E. Scheltema. E. J. A. Kaiser. J. Thomee. J. H. Waszink. J. J. Gribling. J. F. Van den Heuvel. K. De Lint. Gemeente-Genees-, -Heelkundigen en -Vroedvrouwen. Geneeskundigen. E. J. A. Kaiser. I J. F. Van den Heuvel. J. Thomee. I Heelkundigen. J. H. Waszink. | Dr. B. E. Scheltema. G. Bakker, Vroedmeester. Vroedvrouwen. H. L. J. Schoonhoven— E. J. 0. G. Spuiman— Houtzager. Muller. M. F. J. Stratemaker. B. De Vries. Apothekers. H. W. De Kruyff & Zn. H. Blom. J. A. Straman. J. A. Filedt Kok. Wed.A.L. Oversluys-Veth A. H. Nijdam. W. A. Kipp. S. J. Fischer.

105