is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 65, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begraafplaats der Roomsch-Katholieken. Wordt geadministreerd door eene Commissie uit, de Kerkbesturen der beide gemeenten; de Leden dezer Commissie zijn: H. Nooten en B. Sührönen. ONDERWIJS enz. Polytechnische School. Directeur. Hoogleerare». Dr. O. A. Scheltema 1 Dr. P. Zeeman , inde zuivere en toegep. Wisk. J. Cardinaal, ! J. A. Snijders O.Jz., inde toegepaste Natuurkunde. Dr. S. Hoogewerff, inde Scheikunde. Dr. L. Aronstein, inde Scheikundige Technologie. Dr. W. Beyeripck , inde Bacteriologie. Dr. H. Behrens, inde Mineralogie, Geologie, het Mijnwezen en aanverwante vakken. P. Yan der Burg, (15), inde mechanische Technologie en het maken van modellen. E. Gugel, i|| ifj Off., inde Sohoone Bouwkunst. N. H. Henket, H inde Waterbouwkunde. J. Mi Telders, % „ „ „ Dr. Oh. M. Schols, H Ridder 3e kl. Rooden Adelaaf y. Pruissen, in het Landm. en Waterp. en Geodesie. Mr. B. H. Pekelharing, inde Staathuishoudkunde en het Administratief Kecht. • H. A. Ravenek, in. de Werktuigkunde. H. Cop, inde Scheepsbouwkunde. Leeraren. , A, Huët, inde Werktuigbouwkunde. J. Van der Kloes,in de,kennis.der Bouwstoffep,

36