is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 65, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogleeraar-Directeur. Dr. J. Spanjaard, Comm. K. O. v. 0., Oomm. J. C. O. Hoogleeraren. J. R. P. F. Gonggrijp, @, inde Maleische en Soendaneesche Talen. Dr. J. Spanjaard, min de staatsinst. van Ned. Indië. Dr. G. K. Niemann, inde land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië en inde Makassaarscke en Boegineesohe talen. Mr. L. W. 0. Van den Berg, @ inde Godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken van Nederlandsch Indië. 0. Poensen, inde Javaansohe taal. Mr. J. 0. Th. Heyligers, J. 0.0., inde N.-I. Wetb, Lectoren. J. A. Van den Broek, inde gesch. van Ned. Indië. J. S. A. Van Dissel, inde Maleisohe, Madoereesche, Bataksche en Balineesohe talen. Privaat-Dooenten. J. A. Van den Broek, inde Maleische en Javaansche talen. J. S. A. Van Dissel, idem. Raad van Docenten. Dr. J. Spanjaard, i|J Voorzitter. J. A. Van den Broek, Secretaris. Bibliothecaris. Mr. L. W. 0. Van den Berg. U Comm. van Beheer voor de Ethnolog. Verzameling. Dr. J. Spanjaard. I I. A. Van den Broek. Dr. G. K. Niemann. | D. Veer, Custos. A. W. Reynders, Portier.

38