is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 65, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. J. A. Van Gilse, inde Staathuishoudk. (tijd.) J. Brals, inde Geschiedenis. J. Rovers, inde Wiskunde. E. Van Everdingen, inde Wiskunde, Geschiedenis en de Nederlandsche taal. J. Appeldoorn, inde Geschiedenis en de Ned. taal. C. D. L. Artz, in het Handteekenen. J. Dée, in het Handteekenen. R. Broesterhuizen, in het Lijnteekenen. L. Oouvée, in het Lijnteekenen. J. Mension, in het Lijnteekenen (tijd.) Rijksnormaallessen len rang. H. V. Leopold, Directeur. Onderwijzers. E. Van Everdingen. J. Gijlswijk. N. Koomans. H. L Kolstee v. dl Plas. J. Rovers. J. Dée. P. Van Gent. Mej. M. J. Renard. J. Th. Schiphorst. J. Hemmes. J. De Koning, J. A. Geers. Cursus tot opleiding voor de Hoofdakte. ,H. V. Leopold, Directeur. Onderwijzers. E; Van Everdingen. J. Th. Schiphorst. Dr. W. F. Van Vliet Jr. F. Eterman. Dr. W. A. A. Hecker. J. Hemmes. Lr. W. Stortenbeker. Commissie v. Toezicht op het Lager Onderwijs. L. Vliegenthart. 1896 M. J. A. Masthoff, Voorzitter. 1896 PI. 0. W. Van Schaik. 1896 ,M. L. W. 0. Van den Berg, ||. 1897

41