is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 65, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatschappij; Nederl. Brandwaarborg-Maatschappij voor meubilaire goederen te Den Haag. A. Klugkist. Brandverzekering-Maatschappij „Holland” te Dordrecht , Bataafsche Brandwaarborg-Maatschappij te ’s Gravenhage. Mr. P. A. Post Uiterweer. Haarlemsche Brandverzekering-Maatschappij. B. Frankamp. Brandwaarborg-Maatschappij te Boenen a/d Vecht, thans gevestigd te Amsterdam: verzekering van Polder-Watermolens; Brandverzekering-Maatschappij voor onroerende goederen „De Vereeniging” te Amsterdam. H. P. Bok. Algemeene Brandwaarborg-Maatschappij te Utrecht voor gebouwen en roerende goederen. L. W. De Kat Hz. Nederl. Brandwaarborg-Maatschappij te Tiel. Agenten: J. P. 0. Nienhuis Dz., C. J. L. Kersbergen en M. Bakker. Correspondent: H. A. Van Buy ven, A. 0. Schoonhoven en G. Vander Vlugt Onderl. Waarborg-Maatschappij tegen brandschade aan gebouwen en roerende goederen te Amsterdam. E. H. Landheer. Maatschappij van Brandverzekeringen voor het Koninkrijk der Nederlanden, te ’s Hertogenbosch. Firma J. P. De Lange Wz. Algemeene Assurantie-Maatsohappij tegen gevaren van brand enz. te Brussel. J. Kouwenhoven. Brusselsche Maatschappij voor waarborg op vaste premiën tegen brand. F. J. Van Mierlo. 8

113