is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 65, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brandverzek.-Maatsch. „Imperia!” te Den Haag; Geldersche algem. Brandass.-Maatsch. te Arnhem; Maatsoh. „Zurich” tegen persoonlijke ongevallen. Contze & Lagerwey. Maatschappij van verzekering „Yesta” te Amsterdam. 0. A. de Vries. Employers Diahility Assuranoe Corporation Limd. te Londen; Brandverzeker.-Maatsch. „De Amstel;” Noord- en Zuid-Holl. Transportverz.-maatschappij, beide te Amsterdam; Stichtsche Glasverz.-maatsch. te Utrecht. J. Nienhuis. Nederlandsche Brandwaarborgmaatschappij te Tiel A. 0. Schoonhoven. Nederl. Brandwaarborggenootschap; Glasverzek.- maatsch. „Prudentia,” beide te Amsterdam; verzekeringen tegen – gevaren ter zee, binnen- en buitenriviervaart. J. Van Beest W.Dz. Overijsselsche Onderl. Brandwaarb.-Maatschappij. W. F. 0. Schaap Sr. Commanditaire Vennootschap Henny Albers & C°. te Zutfen, tegen schade bij het transport te land en te water. Van Rijn, Van Veen & G°. Assurantie-maatschappij tegen brandschade „De Nederlanden” van 1845 te Zutfen. Van Rijn, Van Veen & CO., G. J. Leeuwenberg & Zoon en Contze & Lagerwey. Algem. Brandwaarb.-Maatschappij te Rotterdam. A. J. Bakker. Brandwaarborg-Maatschppij „1’ Union” te Parijs en „Concordia” te Zwolle. F. 0. A. Welsink. Maagdenburger Brand verzekering-Maatschappij. M. W. Gregoor.

114