is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 65, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westlandsche Veerhuis, Koordeinde Komt ook Dinsdags namiddags van Rotterdam; vertrekt alsdan ten 4 uur van laatstgenoemde ligplaats. Voorburg. Donderdags-morgens en vertrekt desnamiddags ten 1 uur van het Koordeinde. Komt ook alle Dinsdagen, des namiddags ten 5 uur, van Rotterdam door Delft, vertoevende aan het Koordeinde.. Ligplaats voor de herberg van de Wed, Van Yelzen, aan het Koordeinde, alwaar nadere inlichtingen te bekomen zijn. Maasland. Donderdags-voormiddags ten half 12 uur. Komt ook Dinsdags van Rotterdam ’s namiddags 2 uur en Vrijdag van Den Haag. Vertrekt ’s namiddags 4 uur van Delft naar Maasland. Ligglaats aan de Binnenwatersloot. De Zuidbuurt van Maasland en Den Maasdijk. Donderdags-voormiddags ten 11 uur. Ligplaats aan de Binnenwatersloot. Schipluiden en 't Woud. Donderdags-voormidd. ten 11 ure. Ligplaats aan de Binnenwatersloot. De Lier en De Lee. Donderdags-voormiddags ten half twaalf uur. Ligplaats Binnenwatersloot. Berkel. Donderdags-middags ten 12 uur. Ligplaats voor 0. Van Tol, aan de Koornmarkt. Overschie. Donderdags-middags ten 12 uur, van de ligplaats „Het Truweel” aan de Koornmarkt, en ten 1 uur van de ligplaats voor hot Commissarishuis aan het Zuideinde. Pijnacker. Donderdag en Zaterdag, des voormiddags ten 12 ure. Ligplaats voor „De stampende Leeuw,” Oosteinde.

123