is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 65, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Verbeteringen . . . .188 Kalender. Beknopte opgaven nop. den Alman. Aanwijzing op- en onder gaan der zon. Zons- en Maansverduisteringen. Verklar. v.d. Tijd- en Keest-Alm. Idem Maan-Almanak. Tijdperken voor het jaar 1896. Koninklijk Huis. Verjaardagen. Vorsten in Europa. A Aanplakker 24 Aanvang der markten . . .129 Accijnzen (Invoerr.) .... 95 Adreslijst 153 Advocaten 71 Agenten v. Y erzek.-Maatschapp. 110 Alliance 5O Amicitia (Zangv. —). ... 65 Apollo 181 Apothekers 106 Architect (Gemeente —) . . 20 Armenzorg (Ver.—). . . . 57 Armbesturen (Kerkelijke —) 26—85 Artillerie-Inrichtingen . . . 97 >— Cursus 103 B Badinrichting 49 Bank van Leening . . . . 21 Bedrijfsbel. enz.(comm. aanslag) 94 Begraafpl. (Dir. der Gem. —). 23 der R.-K 86 Begrafenisfondsen 107 Belastingen (Plaatselijke —) . 14 (’s Rijks —) . . . . 94 Bethel (Gesticht te Zetten) 60 Bethel (Tehuis der Wijkzusters) 58 Beurtschepen en Stoombooten. 117

Bedienaars ter Begrafenis . . 23 Bevolkings-agenten .... 14 Binnenl. Zaken (Ministerie v.—) 1 Boden (Gemeente —) ... 14 (Voet —) 124 Bond van Oud-Onderofficieren 62 Bouwkunst (M. t. b. v.) . . . 61 Brandschade (Yerzek.) . . .112 Boter-, Kaas- en Graanmarkt. 28 Boter vaatwerk (Keurm. v. h.—) 24 Brandwezen 16 Buitenl. Zaken (Ministerie v.—) 1 Burgemeester 18 Burgerlijke Stand 14 Burgerschool (Hoogere —). . 40 Burgeravondschool .... 40 Bussen (Zieken —) . . . . 127 Bijbelgenootschap (Ned. —) . 50 Bijbel (School met den —) . 47 C Caecilia (R.-K.) (Zangkoor —) 66 Carousselver. (Studenten —) . 131 Collecteur Staatsloterij . . . 96 Comra. v. Bestuur, Toezicht enz. 20 Conciërge Prinsenhof. ... 23 Correspond. v. Maatschapp. enz. 110 Cursus tot opl. hoofdakte . . 41 tot opl. bewaarsch.-Onderw. 48 D Delfland (Hoogheemr. van —) 72 Deo Sacrum (Zangkoor —). . 66 Deurwaarder -der PI. Belasting 14 bij het Kantongerecht . 15 Deurwaarder b.d. Arr.-Rechtb. 71 der Directe Belasting . 95 Dienst (Fonds ter aanmoed. en ondersteun, v.d. Gew. – ) 62 Diletto ed Arme (Ridd. Confrer. 62