is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. J. Spanjaard, m, inde staatsinst. van Ned. Indië. Dr. G. K. Niemann, inde land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië en inde Makassaarsche en Boegineescke talen. Mr. L. W. 0. Van den Berg, ||, Ridder 2e kl. met de Ster der Orde von Osmanië, inde Godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken van Nederlandsch Indië. 0. Poensen, inde Javaanscbe taal. Mr. J. G. Th. Heyligers, J. O. 0., inde Ned.- Indische Wetboeken. J. A. Van den Broek, inde geschiedenis van Ned.- Indië. Lectoren. J. S. A. Van Dissel, inde Maleische, Madoereesohe, Bataksche en Balineesche talen. Privaat-Dooent. J. S. A, Van Dissel, inde Maleische en Javaansche talen. Raad van Docenten. Dr. J. Spanjaard, f|, Voorzitter. J. S. A. Van Dissel, Secretaris. Bibliothecaris. Mr, L. W. 0. Van den Berg. H Comxn. van Beheer voor de Ethnolog. Verzameling., Dr. J. Spanjaard. || J. A. Van den Broek. Dr. G. K. Niemann. D. Veer, Custos. W. E. B. G. Muller, Klerk. A. W. Eeynders, Portier.

39