is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gymnasium.

Curatoren. Mr. B. H. Pekelharing, Voorzitter. Mr. W. K. S. Vander Mandele. Dr. J. Groenewegen. Mr. J. 0. Th. Heyligers. Dr. R. Sissingh, Secretaris. Rector. Dr. H. J. Nassau Noordewier, leeraar inde Grieksche taal. Conrector. Dr. W. A. A. Hecker, leeraar inde Geschiedenis. Leeraren. Dr. J. W. Brinkgreve, inde Grieksche taal. Dr. P. H. Bolderman , inde oude talen. A. L. Hondius, inde Fransche taal. Dr. W. Stortenbeker, inde Wis-, Natuur-en Scheikunde en inde Natuurlijke Historie. Dr. W. F. Van Vliet Jr., inde Nederlandsche taal en inde Aardrijkskunde. J. G. Ett, inde Wiskunde. Dr. F. H. J. Grundlehner, inde Hebreeuwsche taal. H. M. Leopold, inde Hoogduitsohe taal. W. W. A. Wissink, Amanuensis bij het onderwijs inde natuur- en scheikunde. N. Makkes, Conciërge. Comm. van Toezicht op het Middelb. Onderwijs. J. R. P. F. Gonggrijp, ||, Voorzitter. 1897 Dr. J. Groenewegen. 1898 H. Van Santwijk. 1899 Mr. Y. De Koek. 1900 J. M. Telders, 1901 Dr. R. Sissingh, Secretaris. 1902 M. H. Damme. 1903

40