is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 5. School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor Meisjes (Burgwal zz.) Hoofd der School Mej. S. O. F. Mengel van Koetsveld van Ankeren. Vakonderwijzeressen en -Onderwijzer. Mej. D. J. De Zeeuw, voor Gymnastiek. J. Dée, voor Handteekenen. Mej. J. 0. Bruining, beginselen der Natuurkunde. Onderwijzeressen. G. Coeling, warm. Hoofd. J. M. M. Bekink, 3e kl. W. M. E. Enklaar, le kl. A. De Ronde, 3e „ J. C. Reyers, le „ E. J. Bisschop, 4e „ B. 0. Gosijn , 2e „ M. Morre, 4e „ W. A. Yan Lessen, 2e „ M. Leopold (tijd,), 4e „ Herhalingsonderwijs. J. Th. Schiphorst, Hoofd der School. L. X. Hazelhorst, Onderwijzer in Teekenen. J. A. Geers, Onderwijzer in Fransch. R. Van Gent, Onderwijzer in Nederlandsche taal. Mej. M. J. Benard, Onderwijzeres in Vrouwelijke Handwerken. Bijzondere Scholen. a. Roomsch-Gatholieke Parochiale Jongensschool. Hoofd der School H. L. Wassen; Onderwijzers. G. B. Eylers, wd. Hoofd 0. P. Van Leeuwen. N. Moerel. J. F. Van Dam. S. J. Van Noorden. L. J. Hermans. W. 0. Van Gemert. A. F. Van Meerbeek. H. J. T. H. Huybers. K. 0. Feigener. D. Verheul. D. Dronkers; G. H. Sekhuis.

47