is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Secretaris en Gemeente-Ontyanger. D. A. J. G. L. Egginb. Ambtenaar ter Secretarie. P. Doorn. Ontvanger der Directe Belastingen. F. H. Thorbeoke, kantoor Delft. Ontvanger der Accijnzen. J. R. Meuwenhuizen, kantoor Delft. Vrijenban. Burgemeester. Mr. W. J. Saaymans Yader. 1901 Wethouders. W. Yan der Eyk. 1899 Abr. Vander Kooy. 1902 Leden van den Raad. Abr. Yan der Kooy. 1897 W. Yan der Eyk. 1897 A. J. Vander Drift. 1897 N. Sschippers. 1899 A. Rodenburg. 1899 B. Groeneveld. 1901 S. Van den Berg. 1901 Secretarie. Mr. W. J. Saaymans Vader. Gemeente-Ontvanger. A. Oly. Ontvanger der Directe Belastingen. F. H. Thorbecke, kantoor Delft. Ontvanger der Accijnzen. J, E, Nieuwenhuysen, kantoor Delft.

79