is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hollandsclie Sociëteit van Levensverzekeringen, te Amsterdam. Yan Rijn, Van Veen & o°. „Kosmos.’’ Verzekeringsbank te Zeist. W. Van Zon Jr. Algemeen Meisjes-, Vrouwen- en Weduwenfonds te Rotterdam. P. H. De Wilde. Naaml. Vennootschap „Nederland” te Amsterdam tot verzekering op het leven; Levensverzekering-Genootschap „Prudentia” te Arnhem; Levensverzekering-Maatschappij „The Imperial” te Londen en Eerste Oostenr. algem. Verzekering-Maatsoh. tegen ongelukken te Weenen. Contze & Lagerwey. Levensverz.-Maatsoh. „La Nationale” te Parijs. J. Cieremans Wz. Algem. Burgersocieteit tot voorzorg voor echtgenooten, kinderen en betrekkingen, te Rotterdam. A. Eterman. „Piëtas.” Levensverzekering-Maatsch. te Utrecht. A. Groenewegen. Levensverz.-Maatsch. „La Compagnie Frangaise d’Assurances Générales sur la vie des hommes,” te Parijs. A. D. M. Post Uiterweer. Levensverzekering „Eigen Hulp” te ’s Hage H. L. Verschoor. Amsterdamsohe algem. Levensverzekering-Maatschappij. H. Landheer. Levensverzekering-Maatschappij „Neêrlandia” te ’s Gravenhage. J. B. Smink. Nationale Levensverzekeringbank te Rotterdam* C. Th. Drenth. (Afgedrakt 4 Febr. 1897).

112