is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatschappij; Nederl. Brandwaarborg-maatschappij voor meubilaire goederen te Den Haag. A. Klugkist. Brandverzekering-maatschappij „Holland” te Dordrecht, Batóafsche Brandwaarborg-maatschappij te ’s Gravenhage. Mr. P. A, Post Uiterweer. Haarlemsohe Brandverzekering-maatschappij. B. Frankamp. Brandwaarborg-maatschappij te Loenen a/d Vecht, thans gevestigd te Amsterdam: verzekering van polder-watermolens; Brandverzekering-maatsobappij voor onroerende goederen „De Vereeniging” te Amsterdam. H. P. Bok. Algemeene Brandwaarborg-maatschappij teütrecht voor gebouwen en roerende goederen. L. W. De Kat Hz. Nederl. Brandwaarborg-maatschappij te Tiel. Agenten; J. F. O.NienhuisDz., O.J.L.Kersbergen en M. Bakker. Correspondent; H. A.Van Ruyven, A. C. Schoonhoven en 0. Vander Vlugt. Onderl. Waarborg-maatschappij tegen brandschade aan gebouwen en roerende goederen te Amsterdam. E. H. Landheer. Maatschappij van brandverzekeringen voor het Koninkrijk der Nederlanden, te ’s Hertogenbosch. Firma J. P. De Lange Wz. Algemeene Assurantie-maatschappij tegen gevaren van brand enz. te Brussel. J. Kouwenhoven. Brusselsche maatschappij voor waarborg op vaste premiën tegen brand. F. J. Van Mierlo.

114