is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANVULLINGEN en VERBETERINGEN.

Bladz. S. In plaats van Mr. D. Engelberts te Zutfen, als lid der Eerste Kamer, komt Mr. Gr. W. Baron Brantsen van de Zijp. „ 4. Eerste Kamer Staten-Generaal. Inde plaats van Mr. G. Van Tienhoven, komt B. Laan te Wormerveer. „ 6. In plaats van Mr. Th. P. Baron Maokay als lid Tweede Kamer voor Hilversum, komt Jhr. J. (H. J. Quarles van Ufford. „ 8. Als lid Tweede Kamer voor Sittard, bij te voegen Mr. Oh. Baron De Bieberstein Eogalla Zawadsky. » 9. Bij te voegen als lid der Prov. Staten voor het district Leiden: H. 0. Juta. „ 13. Dr. A. J. Dieperink overleden. „ 18, 19. Als le luit. Schutterij vervalt H. De Kuyser, terwijl tot 2e luit. zijn benoemd R. H. Arriëns en G. van Tienhoven van den Bogaard. „ 29, 30. Dr. A. J. Dieperink overleden. „ 37. Dr. J. De Vries vervalt. „ 44. J. H. Struys, onderw. 2e kl. „ 45. Mej. 0. E. Eckebus, G. De Vries en A. Hazeloop, op verzoek eervol ontslagen. Mej. J. W. Stelten, benoemd onderw. 3e kl. in handw. aan school ld. . „ 46. Inde plaats van Mej. G. De Vries, komt Mej. J. M. De Pree als onderw. 3e kl. in handwerken aan school 3.

188