is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Verbeteringen . ... 188 Kalender. Zons- en Maansverduisteringen. Aanwijzing op- en ondergaan der zon. Beknopte opgaven nop. den Alman. Verklar. v.d. Tijd- en Feest-Alm. Idem Maan-Almanak. Tijdperken voor het jaar 1896. Koninklijk Huis. Verjaardagen. Vorsten in Europa. A Aanplakker 24 Aanvang der markten . . .130 Accijnzen (Invoerr.) .... 97 Adreslijst 154 Advocaten 73 Agenten v. Yerzek.-Maatschapp. 111 Alliance 5l Amicitia (Zangv. —). . * . 67 Apollo 131 Apothekers 107 Architect (Gemeente —) . . 20 Armenzorg (Ver.—). ... 59 Armbesturen (Kerkelijke —) 26—36 Artillerie-Inrichtingen . . . 99 • Cursus 105 B Badinrichting 51 Bank van Leening . . . . 21 Bedrijfsbel. enz.(comm. aanslag) 95 Begraafpl. (Dir. der Gem. —). 23 der R.-K 36 Begrafenisfondsen 108 Belastingen (Plaatselijke—) . 14 (’s Rijks —) .... 96 Bethel (Gesticht te Zetten) 62 Bethel (Chr. Zieken-Inrichting) 59 Beurtschepen en Stoombooten. 118

Bedienaars ter Begrafenis . . 23 Bevolkings-agenten . . , . 14 Binnenl. Zaken (Ministerie v.—) 1 Boden (Gemeente —) ... 14 (Voet —) . . . . 125 Bouwkunst (M. t. b. v.) ... 58 Brandschade (Verzek.) . . .113 Boter-, Kaas- en Graanmarkt. 23 Botervaatwerk (Keurm. y. h.—) 24 Brandwezen 16 Buitenl. Zaken (Ministerie v.—) 1 Burgemeester 13 Burgerlijke Stand 14 Burgerschool (Hoogere —). . 44 Burgeravondschool .... 41 Bussen (Zieken —) . . . . 108 Bijbelgenootschap (Ned. —) . 52 Bijbel (School met den —) . 48 C Caecilia (R.-K.) (Zangkoor —) 68 Carousselver. (Studenten —) . 131 Collecteur Staatsloterij ... 98 Comm. v. Bestuur, Toezicht enz. 20 Conciërge Prinsenhof. ... 23 Correspond. v. Maatschapp. enz. 111 Cursus tot opl. hoofdakte . . 42 tot opl. bewaarsch.-Onderw. 50 D Delfland (Hoogheemr. van —) 74 Deo Sacrum (Zangkoor —). . 68 Deurwaarder der PI. Belasting 14 bij het Kantongerecht . 15 Deurwaarder b.d. Arr.-Rechtb. 73 der Directe Belasting . 97 Dienst (Fonds ter aanmoed. en ondersteun, v.d. Gew. ) 64 Diletto ed Arme (Ridd. Confrer. 64 Diligences 117