is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 67, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijk Hulpbetoon.

Dr. A. Drost, H Voorzitter. Dr. J. Groenewegen, vice-Yoorzitter. N. G. EI. Kleyn van Willigen, Thesaurier. O. Veth. Ds. 0. W. Pohlmann , Secr. Mr. Y. De Koek. Vereeniging voor Lijkverbranding. Afdeeling Delft. Dr. S. Hoogewerff, Voorzitter. Mr. B. H. Pekelharing, Secretaris-Penningmeester. Vereeniging van Onderofficieren en Korporaals van het Batailjon dd. Schutterij. N. Vander Beek Jr., Pres. N. Kriek, Commissaris. W. N. Bettinok, Secr. R. Braams, „ W. A. Kraan, Penn. Vereeniging van gepens. Onderofficieren en Minderen van het Nederl. Leger. Afdeeling Delft. P. G. C. Van Dam, Voorzitter. P. J. Hengeveld, Séoretaris. E. Van Ingen, Penningmeester. Nederlandsche Bond van Oud-Onderofficieren. Afdeeling Delft. E. Van Ingen , Voorz. 0. Vieleers, Xe Gomm. F. A. Arnold, vice-Voorz. S. Meuleman,2e „ A. F. Vander Lee, Penn. E. J. Teunisse, 3e „ J. F. De Eoo, Secr. (Afgedrukt 26 Jan. 1898).

64