is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 67, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scherpschutters-Vereeniging „Het Vaderland.”

J. A. Geers, President. D. Boebestein , Vice-President. J. W. Boon, le Secretaris. H. Den Herder, 2e Secretaris. H. H. Schulte, Penningmeester. S. Vander Eyk , Vaandeldrager. Scherpschutters-Vereeniging „De Transvaal.” T. G. Vuurman , Pres. G. Agterberg, Secr. 0. S. Van Oosten, Vice-Pr. 0. W. Van Aken, Penn. Nederlandsche Weerbaarheids-Vereeniging. Afdeeling Delft. W. Gooi Jr., Voorz. Riènts Balt, 2e Secr. J. 0. Th. G. J. Heiligers, J. J. Van Leeuwen, le Secretaris. Oomm. van Wapening. R. P. v.d. Mandele, Penn. Gymn.-Vereeniging „Lichaamsontwikkeling. J. O. Kramers, Voorz. H. P. De Koning. J. O. Van Dijk, le Secr. H. Den Herder, H. F. Klein, 2e Secr.-Penn, Oomm. en Bamerdr. Gymnastiek- en Schermvereeniging „Donar.” Joh. H. Koert, Pres. J. Ladestein. S. A. J. De Groot, Secr. G. L. Franck. H. P. De Bruin, Penn. Joh. Koert, Hoefdierder. S. Olimans, Banierdr. G. W. G. Van Essen, F. v.d. Laan, Alg. Secund. Schermmeester.

66