is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 67, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schuitenveren en Stoombootdiensten.

Van Delft naar Amsterdam en terug. Op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, des namiddags ten 3 ure. Aanteekenaresse van bestelgoederen voor Delft Mej. A. 0. Elsevier. Schipper J. Van Weert. De goederenboot van J. Vander Wel vaart eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag, des namiddags ten 3 ure , van Delft naar Amsterdam en terug. Ligplaats te Amsterdam, Singel 341. Sohroefstoombootdienst Reederij „De Schie . Vertrek van Delft en van Rotterdam. Zomerdienst. Voormiddag 4,30 , 7 , 10 en 12 ure. Namiddag 2,4 , 6 en 8 ure. Winterdienst. Voormiddag 7, 10 en 12 ure. Namiddag 2 , 4 en 6 ure. De aanvang vaii Zomer- en Winterdienst wordt bij advertentie bekend gemaakt. Informatiën te bekomen aan het Bestelkantoor op den Zuidwal; Dir. H. H. Rrerkes, Gasthuislaan 21. De pakschuiten op Rotterdam varen dagelijks, des morgens ten 5 tire , in verband met de onderscheidene stoombooten en spoorwegen naar alle provinciën , van Rotterdam vertrekkende. Des namiddags ten 3 ure van Rotterdam naar Delft terug. Voor nadere informatiën ver voege men zich bij de schippers A. Dijkshoorn en H. P. Willens. De pakschuit van 0. Maatje vertrekt eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag, ’s morgens 7 ure van Delft naar Rotterdam. Informatiën Koornmarkt 16.

119