is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 68, 1899, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zons- en Maansverduisteringen voor 1899

Gedurende het jaar 1899 zullen drie Zons- en twee Maansverduisteringen plaats hébben. Daarvan zijn alleen ééne Zons- en ééne Maansverduistering in ons land zichtbaar. Op 11 Januari heeft eene gedeeltelijke in ons land onzichtbare Zonsverduistering plaats. Alleen inde noordelijke helft van den Grooten Oceaan, een gedeelte van Japan, aan de noordoostkust van Azië en in Noordwestelijk Amerika zal de eclips zichtbaar zijn. Op 8 Juni heeft eene gedeeltelijke Zonsverduis. tering plaats, welke hier te lande kan worden waargenomen. Zij vangt aan ’s morgens ten 5 u. 3 min. en eindigt te 6 u. 12 min. De verduistering