is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 68, 1899, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begrafenisfonds voor Delft en omtrek.

Beschermheer: G. Bakker. Commissarissen van Toezicht. J. F. J. Bar. 10- Van Battum. Directeuren. A. J. Brouwer. 1 J- O- De Kat Kz. Boden. J P Metz. M. Konwenhoven. H A.Te Mey. H. T. Vollaars. W. J. De Mooy. N- Roeters. Verzekering-Maatschappij tot uitkeering bij overlijden, onder de zinspreuk „Tot nut van ’t Algemeen” te ’s Hage. F. A. Van den Berg, Agent te Delft. G. L. Franck, Bode. J. Damen, Begrafenis- en Geneeskundige Sociëteit te Rotterdam. E. J. A. Kuiser, Med. Docter en Chirurgijn. J.' A. Filedt Kok, Apotheker. G. F. Baans geh. Minjet. Vroedvrouw. A. Eterman, Bode. Geneeskundige Sociëteit onder de zinspreuk: „Tot aller welzijn.” E. J. A. Kaiser, Med. Doctor. Dr. J. F. Van den Heuvel, Arts. Wed. A. L. Oversluis—Veth, Apothekeres.

114