is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 68, 1899, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omnibusdiensten.

P. Keyzer, van De Lier op Delft. De uren van vertrek zijn: van De Lier eiken dag des voorna. 7.30, des nam. 1.50; van Delft, standplaats het Logement „Den Bolk,” Maandag en Dinsdag des middags 12 ure; Donderdag des morgens 11.80; de overige dagen 10 ure; Maandag des namiddags 4 ure; de overige dagen 4.30. S. Zwaard en Zoon, op Maassluis. Vertrek van Delft: Zondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag, voormiddag 9.05, Donderdag voorm. 10.30 , Vrijdag voorm. 9.40, Zaterdag 9.15 nam.; op Zondag 7 ure en de overige dagen op 3 en op 7 ure. Vertrek van Maassluis Zondag 6,30 en namiddag 5 ure. Alle overige dagen vertr. voorm. 6.30 en nam. 12.30 en 5 ure. Afrijplaats te Delft: Koffiehuis „’tFontein.” Beurtschepen en Stoombooten. De goederen voor al de beurtschepen en stoombooten te bezorgen bij het Agentschap van de Buitenveren: Gebr. F. en J. Van Buuren, aan het Zuideinde te Delft, alwaar men zich tevens belast met verhuizingen van huis tot huis voor elke plaats in het rijk, waarvoor tevens assurantie kauworden gesloten. Daar de afvaart van sommige beurtschepen en stoombooten niet altijd geregeld geschiedt, informeere men vooraf. • Schuitenveren en Stoombootdiensten. Van Delft naar Amsterdam en terug. Op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, des namiddags ten 3 ure. Aanteekenaresse van bestelgoederen voor Delft Mej. A. O. Elsevier. Schipper J. Van Weert.

124