is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 68, 1899, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Gemeente —) ... 14 der Registratie enz. . 104 Oorlog (Ministerie —) . . . 2 Openb. Gemeentew. en Eigend. (Comm. voor de —) . 20 Opwinder van de Uurwerken . 23 Opzichters (Gemeente —) . . 21 Orkestgez. (Delftsch Dill.) . . 70 P Pachters van Gemeente-Eigend. 24 Patrimonium (Werkl.-Verb. —) 57 Plantsoen wachters 16 Polderbesturen 79 Politie 15 Polytechnische School ... 36 Polyhymuia (Zangver.) ... 71 Posterijen 84 Post (Ver.) 57 Prinsenhof (conciërge) ... 23 Procureurs b.d. Arr. Rechtb. 77 Propaganda-Club (Onderw. —) 69 Protestantenbond (Ned. —) . 53 Prov. Staten van Zuid-Holl. . 9 P laad (Leden v.d. Gemeente—) 13 Registratie enz 104 lehoboth (Wijkver.-). ... 60 Reiniging (Gemeente —) . . 31 Rijkswerkliedenver. "De Rijkswerkman” 64 Reinigingswerklieden.... 73 S Schaakclub 75 Schatters van de Persen. Belast. 105 Schie (Stoomb. Reederij De —) 135 Scholen (Bewaar —). ... 49 (Bijzondere —) . . . 48 (Openbare —-) ... 43 (Vereen, van hoofden der School (Burgeravond —) . . 42 (Gymnastiek —). . . 52

Hoogere Wurger —) . 41 (Polytechnische —), . 36 (.Zwem —) 53 Schutterij 18 Secretarie (Gemeente —) . . 14 Secretaris (Gemeente —) . . 13 Sociëteiten (Bestuur der —) . 75 Sociëteit Insulinde .... 157 Soepcommissie 60 Spaarbank der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen , 59 Sparta (Korp.-Yer.) .... 67 Spoorweg-Maatsch. (H. IJ. --) 91 Sport (l)elftsche —) 67 Staten-Generaal 3 Steenbeek (Asyl te Zetten). 63 Stichtelijke Blaadjes (Vereenig. tot verspreiding van —) 54 Stoombooten, Schuitenveer. enz. 124 Stoomtram 104 Studenten P. S. (Namen en Woonplaatsen der—) . 139 I. I. idem 157 Sterke Drank (Ver. t. afsch. y. 70 T Talitha Kümi 63 Telegraaf (Rijks —).... 89 (tl. IJ. Spoorweg —) . 93 TesselschadefAlgemeeneNederl. Yrouwen-Yereen. —) . 61 Tollens (Rederijkerskamer —). 73 Tooneelgezelsch. (Studenten —) 138 Tooneelmeester van Stads Doele 24 Tooneelverbond (Ned.) ... 73 Toonkunst (Maats. t. bev. v.—:) 70 Toynbee (Ve’\) 58 Tractaat-Genootschap (Ned. --) s'• Transvaal (Ver.-) 66 Turnvereeniging (Mannen—) . 67 u Unie (Comité School m. d. B.) 64 I Uurwerken (Opwinder der —) 23

205