is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbeteringen.

Bladz. 1 , leze men: Minister van Buitenlandsche Zaken; Mr. L. N. Baron van der Goes van Dirksland. „ 3, leze men: Minister van Koloniën; Jhr. J. P. Cornets de Groot van Kraaijenburg. // 10 , bij de Commiesen der Plaatselijke Belastingen behoort nog ; H. Muller. Aldaar vervalt de betrekking van Waagmeester. , 16 , leze men; Commissie over de Manége ;de heeren W. J. A. I. Graaf van Bylandt, Mr. M. A. M. ’s Gravesande Guicherit en J. J. J. Milders. , 22, leze men; Schipper op Amsterdam J. van Weert, inde plaats van P. van Leeuwen. , 23 , leze men: Marktschipper op ’s Gravenhage, A. H. Maatje, inde plaats van J. van Weert. Aldaar is A. H. Maatje vervallen als Veerschipper op Rotterdam. ;/ 26 , bij de Predikanten behoort nog; W. C. E. Kooh. ~ 27 , vervalt J. Boxstardt als Voorlezer. „ 37 , leze men: den naam van den heer Directeur der Akademie: J. A. Keurenner. __ // 41 , vervalt J. Boxstardt als Hoofd-Onderwijzer. , 55 , vervalt J. Boxstardt als Onderwijzer.