is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïïr. R. J. C. Metelerkamp, tgj g Jonkh. Mr. A. van der Goes van Maters, g Maatschappij tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen. Afdeeling Delft. Bestuur N. G. van Meerten, g (20) President. W. J. Kühler Wz., (15) P. J. van der Colff van Hoogeveen W. H. Vorstman, C. Hoekwater. A. M. Schagen van Leeuwen, J. W. Kröller , ®gl (25) Secret. en Thes. Maatschappij : Tot N u tv a n ’t Alge meen. Departement Dellt. Opgerigt in hot Jaar 1805. Bestuur. M. J. A. MaslhoiF, Voorzitter. H. Koster , Secretaris. D. van Hengel , Penning meester. Mr. J. E. Valeton, J. H. Drayer, W. H. Vorstman, Ds. H. de Veer, W. Bects, H. J. Borgerhoff van den Bergh ,

53