is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voetboden.

J. Iledeker, komt inde stad Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zatardag. Vertrekt des morgens ten 6 ure van Naaldwijk op Hondsholredijk, door Kwintsheul en Wateringen op Delft. Vertrekt van Delft des namiddags ten 2 ure. Adres bij G. de Smette, nabij den Stompen Toren op de Groote Markt. J. Dy kshoorn , Bode van de Lier. Maandag, Dingsdag , Woensdag , Vrijdag en Zaturdag. Vertrekt des namiddags ten 1 ure. Bestellingen worden aangenomen bij de wed. Bladergroen, op bet Oude Delft, nevens de Akademie. M. Brede veld, Postbode van Schipluiden. Komt alle dagen inde stad ; vertrekt des middags ten 1 ure. Bestellingen worden aangenomen bij G. Vielaars , Heiligegeest Kerkhof. K. Byzen, Postbode van Pijnacker, Zegwaard en Zoefermeer. Komt alle dagen inde stad ■ vertrekt des morgens ten 8 ure. Bestellingen worden aangenomen ten zijnen huize , wijk 1 n°. 197 , in het Oosteindc.