is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des middag» I ure , en des namiddags van half 3 tot 4 ure. Zomermaanden, des morgens van half 9 tot des namiddags 1 ure , en des namiddags van half <3 tot 5 ure. Kantoor der Directe Belastingen , des Maandags, Dingsdags, Woensdags en Donderdags , van des morgens 9 tot des namiddags 1 ure. NB. De laatste dag der maand op een dezer invallende , wordt geen kantoor gehouden. Kantoor van den Directeur der Plaatsclijke Belastingen , rurlmarkt, alle werkdagen , van des morgens 9 lot des namiddags half I ure. Kantour van het Zegel, de Registratie en Successie, Verwersdijk, alle dagen der weck, behalve op Zon- en Feestdagen, van des morgens 9 tot des namiddags 4 ure.

128