is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht, werd mede ontboden, daar over de Guarde van sijn Excellio weder vertrok naar den Hage. Den Den Augusto, ’s avonds ten agt neren, ontboden Burgermes de Schutterye met den stille Trom, tussen 11 en 12 neren ’s nagts op de Mart, alles in wapenen te sijn, een yder op sijn Loop-plaats; dit geschieden om Eenigen de principaalsle Belhamers (sic) te ügten van den bedden: men sonde in laten, 's nagts, do Geweldigen l):de Soldaten waren mede alles in wapenen: de Wagten allesins verdubbeld; men deed den eenen Ronde op de ander, om te vernemen of ergens eenig volk waar van de beroermaters op de been; maar ’t was in alle sirafen ende hoeken even stil. De middelnagt trokken de die de wacht hadden inde Haagpoort, met alle stilligheid naar het oude kerkhof; latende de poort beset met een deel Soldaten: desgelijks de andere Compagny, en haar daar stil houdende. Ondertussen smeet men eenige deuren op, hier en daar; maarde principaalsle Vogels waren al ontvlogen; sulks dat’er vier werden geapprehendeert, doch niet soo schuldig. Ondertussen bleef de poorten gesloten. Ende de Schuttery in wapenen, tot negen neren-En doe werden afgelesen, wie de Beroer-makers wist aan te wijsen, sonde daar voor genieten etc. sulks dat daar veele wecken uit de Stad; die al te samen werden ingeroopeu; Eenige compareerden; andere werden gebannen. De vier gevangenen werden gevoert naar den Hage den 15en dito; dog 1). Dit zijnde personen, die gesteld waren over de gevangenis op de Voorpoort van het Hof inden Haag. Zij worden ook wel Provoost-geweldigen genoemd. Zie de hngevoegda acte van non-prejudicie hierachter.

8