is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6d? Crimineel-boelc.

Twee fameuse libellen verboden.

» Alzoo de Heer mr. Jan Bouwens, vrijheer van Horssen , Veertig-Raad en Hoofdofficier deezer stad Delft R: 0:, bij vier ediclaale Citalien ad valvas Curiae gedaan , heeft gedagvaard Hendrik Strek geweezen Boekdrukker en Boekverkooper alhier , althans voortvluglig, ten eijnde op zeekere en nu al verstreken dage, in Persoon te compareeren voor de Heeren Scheepenen deezer stad , omme te aanhooren zodanigen Eijsch en Conclusie , als den hr. Eijssr. R: 0; tegens hem zoude willen doen en neemen, ter zaake hij Gede in Persoon zig niet heeft ontsien in ’t begin van de maand Augustus van ’t voorleden jaar 1766 , of daar omtrend op zijn drukkerije en pers binnen deeze stad , te drucken , of te doen drucken zeeker fameus Libel , of Lasterschrift , waar van de tijtel is : Loon naar werk of de gestrafte Landheer, klugtspel, te Schraapwijk gedrukt voor Isaak Raap, Boekekooper 1766, en wijders ook in ’t laast van dezelve maand, of in ’t begin van September daaraan volgende , in voegen als voren te drucken , ofte doen drucken nog een ander fameus Libel of Lastcrschrilt onder den Tijtel van: het Leeven en bedryff van den zeer berugten Landheer, Grootmeester van de Duyvernelkers, en Floraas Troetelkind, te Groningen gedrukt bij Josua van Keulen , 1766, waarin een prent, verbeeldende op een Injurieuse

25