is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'A. G. Keinpers, (20), Kapt. Adj. voor het Materieel. C. G. Krayenhoff van de Leur, d* 4 (25) , Kapt,, Hoofd der Keurings-Commissie. J. Blok , ie Luit.-Magazijnm., waarn. Chef van hef. Bureau. F. T. Bollaertz , Schrijver Ie kl. N. H. de Vries , idem 3e kl. A. W. van Gils, Teckenaar le kl. 11. van Bruggen , Teekenaar 2e ki. A. M. Jullien, Schrijver 2e kl., bij de Keuringscommissie. A. llooykaas, i t i t j, n1 Bedienden. J. van der landt,ig!) b. Constructie Werkplaatsen. J. C. Verheye van Sonsbeeck ,Hl Hh (25), Kapitein , Hoofdopziencr der constr. werkplaatsen. F. M. Collard , le Luit., Opzigter bij de constructie werkplaatsen, (gedet). G. A. Brunings, le Luit. Opzigter der Bontwerkers en Smeden. A. van Kerkwijk, le Luit., Opzigter der Instrumentmakers en Metaaldraaijers. W. C. ï. Kuijper, le Luit,, i gedet. bij de A. Bomswinckcl ,le Luit., \ constructie P. A. Schellus, 2e Luit., ' werkplaatsen. P. van Wageningcn, Schrijver le kl.

84