is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. A. Schalier, tg Keurder der projectilen. G. E. Aruold, fflr. Gieter en Vormer. J. S. C. Poppezijn , Mr. Instrumentmaker, 2e kl., Onder-Opzigt. over de werktuigelijke inrigtingeu. d. Zadelmakers Werkplaats. 11. J. Krantz, le Lult., belast met het opzigt inde zadelmakers-werkplaats. J. Butteweg , Opzigter der zadelmakers. e. Stapel-Magazijnen. A. P. Carré, * Olïic. g (40), Majoor, Magazijnmeester , (aftredend). J. A. von Schubertz, g (30), Majoor, Magazijnmeester , (optredend), J. Blok , g le Luit. , lagazijnm., waarnemend Chef van het Bureau. Q. B. P. Mirani Pagani, g Conducteur der Artillerie le kl., magazijn kruidhuis. J. A. van Elten, g ld. le kl., id. inde Houttuinen. 11. Reyns , g ld. le kl. , magaz. van wapenen. H. van der Horst, g ld. Ie kl., over de houtloodsen. D. van der Koppel, ld. le kl., mag. op de Geer, waarnemend Luit. Magazijnmeester. L. Vroegop , ld. le kl., mag. ijzergieterij. J. Janse, g ld. 3e kl., mag. op de Geer. P. F. L. Ooms, g ld. le kb, mag. op de Paardenmarkt.

86