is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Delft, omtrent » het leuen, handel ên wandel als de zuuerheyt van Leere Diamantii” afgelegd , als » kerekendienaer” niet wilden (oclaten in plaats van Ds. Albertus ah Oosterwijck , 17 Febr. 1616 overleden. Gelijk uit Bieysw. p. 451, bekend is en men verder in liet 3e Resol.boeh v. Veertigen, p, 563 , lezen kan , werd Diamanlius hier den 24 Julij 16)6 bevestigd, doch overleed bij reeds in ’t zelfde jaar, zeker ten gevolge zijner » indispositie die ook de gecommitteerden belet bad » desselfïs gauen” die i> aengenaem'’ waren verklaard, (oen hij hier gepreêkt had , nogmaals te genieten. Mr J. S.

23