is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Commiesen. Eerste Klasse.

W. van den Hout, tevens belast met de functie van Visiteur. J. G. Soeter. Tweede Klasse. P. Baerveldt Szn., | J. C. van der Meer. Derde Klasse. A. J. van der Drift, M. van Idsinga. H. von Meyenfeldt, Geadmitteerde Rijks Roeijers. J. C. van der Meer , | H. von Meyenfeldt. Meter en Taxateur van de Turf. J. A. van der Hucbt, wonende te Schiedam. Scheepsmeter voor de aan het regt van Patent onderworpene Vaartuigen. K. van Velzen, te Rijnsburg. Arrondissements-IJker , voor het Ressort ’s Gravenhage , Delft, enz. P. C. de Vos, te ’s Gravenhage. IJker voor het Vaatwerk , voor den Handel in het groot. W. H. Boon.

69