is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Groningen. C. König , ® 4 g Q (35), Majoor. De 7e en 8e kompagnien. Corps Ingenieurs. J. van de Mey , g (30), Kapitein le klasse , Eerst aanwezend Ingenieur. O. Baron van Wassenaer Catwyck, Iste Luit. Ingen. A. de Laet, Fortificatie Opzigter 3e klasse. Geneeskundige Dienst. R. van Raalten , (15), Officier van Gezondheid le kl. Eerstaanwezende. B. G. van der Hegge Zynen, Officier van Gezondh.2e kl. H. C. A. K. Eikendal, Officier van Gezondli. 3e kl G. Raaymaakers, (20), Apotheker der 2e kl, Garnizoens Infirmerie. Onder Directie van den Garnizoens Kommandant. Administrateur. C. van der Voorn , tg Ziekenvader. P. Tompot. g

96