is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Rotterdam naar Delft.

Van 1 April tot 31 October van des morgens 7 tot des avonds 7 ure alle uren een schuit, uitgezonderd in October , als wanneer des morgens ten 8 ure geen vaarbeurt is Van 1 jYovember tot 31 Haart des morgens ten 7 , 9 en 12 ure , des namiddags ten 1 , 4 en 6 ure. NB. Het geheele jaar door alle Dingsdagen , des namiddags ten half 3 ure, een Marktschuit, mede voor passagiers, behalve de gewone Marktschuit der vroegbeurt. De Vaarbeurten fusschen gemelde Steden aan gedurige veranderingen onderhevig zijnde , vervoege men zich , voorzigtigheidshalve , ter nadere informatie , bij den Commissaris van gemeld Veer, JV. TFigmans. Van Delft naar ’s Gravenhage. Van 1 April tot 30 September des morgens ten 7 , half 8 , half 9 en 9 ure, en van half 10 tot des avonds half 9 ure , alle uren op het half uur; van 1 October tot 31 Maart des morgens ten 7, Ben 9 ure, en van half 10 tot des avonds ten half 8 ure, op het half uur. De Pakschuit des Maandags en Vrijdags des morgens ten 6 ure; Maandag namiddag ten 2 ure en Vrijdag namiddag ten 4 ure terug. Van ’s Gravenhage naar Delft. Van 1 April tot 30 September des morgens ten

108