is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweemaal inde week , en wel Maandag en Vrijdag , op Oldenzaal, Lingen, lYortborn , Oldenburg, Breinen , Hamburg , Lubeck , Osnabrug en Hanover, staande te Hamburg en Hanover in dagelijksche verbinding met de Spoortreinen die op Berlijn vertrekken.

Den Handel en het reizende Publiek zal met exactitude worden bediend en de vrachten zijn zeer gering gesteld.

Het Kantoor dezer onderneming is voor Delft gevestigd bij den Agent Fischler , Binnenwatersloot , bij de Koornbeurs , wijk 3 n°. 16.

Van Monster over ’s Gravenbage naar Delft

en terug.

Alle Donderdagen des morgens ten half 6 ure, en van de Herberg de Vink, te ’sGravenbage, ten 8 ure, naar Delft eene Diligence, en terug des namiddags ten 1 ure van Delft, en ten 2 ure van de Herberg de Vink.

Kantoor te Delft, bij Gezusters van Heyningen, Stads Logement, nabij de Haagpoort.

126