is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Rotterdam langs Arnhem naar Emmerik, enz. , tot Manheim , des Zondags, Dingsdags en Donderdags , des morgens ten 6 ure.

Van Manheim , zonder overnachting , langs Nijmegen of langs Arnhem naar Rotterdam , alle dagen , en wel :

Van Arnhem naar Rotterdam, Maandag, Woensdag en Zaturdag , des morgens ten 9 ure. Bij aankomst te Vreeswijk is er gelegenheid om dadelijk naar Utrecht te vertrekken.

Van Nijmegen naar Rotterdam, des Zondags, Dingsdags, Donderdags en Vrijdags, des morgens ten 9 ure.

Wanneer de waterstand de dienst langs Arnhem niet veroorlooft, zal dezelve langs Nijmegen geschieden , van waar dagelijks, des namiddags ten half 5 ure , een Diligence naar Arnhem rijdt.

Van Rotterdam naar Londen. (Stoomschip de, Batavier.) Eenmaal ’s weeks , des Dingsdags, en van Londen terug des Zondags; wordende de uren van het vertrek telken reize door de Nieuwspapieren bekend gemaakt. Alle dagen, des morgens ten half 5 ure , vertrekt een Correspondentiewagen, alleen en uitsluitend, van het Huis ter Lucht, te Delft,, op de Booten

131