is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der verduistering ten 1 ure 26 min. Deze verduistering zal over geheel Europa en Afrika zigtbaar zijn. 3°. De derde is eene, hij ons onzigtbare, ringvormige Zonsverduistering, voorvallende inden morgen vandenllden November. Deze verduistering zal aan het zuidelijkst gedeelte van Afrika en het zuid-westelijk gedeelte van Australië zigthaar zijn. 4°. De vierde is eene gedeeltelijke, hij ons onzigtbare Maansverduistering, voorvallende inden morgen van den 25sten November. Deze verduistering zal zigtbaar zijn in Amerika, Australië en het oostelijk gedeelte van Azië. De planeet Venus wordt inde maand Februarij als avondster zigtbaar en blijft zich, als zoodanig, tot inde maand September vertoonen. In Octobcr wordt zij als morgenster weder zigtbaar. De planeet Mars zal zich, gedurende de eerste helft des jaars, des avonds aan den hemel vertoonen. De planeten Jupiter en Saturnus zullen, van de maand Februarij tot de maand September, des avonds zigtbaar zijn.