is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Custos der Gebouwen. B, Everaerd. (De Bibliotheek is eiken dag, behalve op Woensdag en Zon- en Feestdagen, geopend van 10—1 ure ■ Maandag en Vrijdag ook van des avonds 7—lo ure.) Gymnasium. Curatoren. Mr. C. E. Overgaanw Pennis, Voorzitter. 1864. Ds. W. Slroes Jansen, 1866. Dr. W. L. Overduyn, ® 1867. Mr. ffl. A. M. ’s Gravesande Guicherit. 1865. Dr. P. J. A. H. Vermeulen, Secretaris. 1863. Rector. Dr. G. van Wieringhen Borski. Prorector. Dr. J, M. van Gent, 0 Leeraar inde Ned. Taal, de Geschiedenis, Aardrijks- en Oudheid-kunde. Dr. H. P. Schröder. Leeraar inde Wis- en IS/atuur-kunde. F. G. Groneman. Leeraar inde N. Talen. M. J. A. Masthoff, Onderwijzer in het Handteekenen. P. A. Haaxman.

38