is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGRAFENIS- en ZIEKENFONDSEN

Gewaarborgd Begrafenisfonds voor de Stad Delft en Omtrek, onder de sinspreuk : Tot aller welzijn. Directeuren. J. ■van der Meer , j ï. H. Nyenhuis. A. Smit, Boden. L. Koster , J L. van Yperen. Begrafenisfonds der Stad Delft en Omtrek Beschermheer. P. J. van der Colff van Hoogeveen. Commissarissen van Toezigt. W. Logman. | P. van Rossom. Directeuren. W. N. van Es , W. J. Brouwer. R. de Kat, I Boden. W. A. Schwenck , A. Schwcnck , J. J. van der Struyf, |P. Steenbrink. Zieken- en Begrafenisfonds, onder de zinspreuk; Tot nut en voordeel; te Delft. Onder Bescherming en ïocvoorzigt van J. J. van Kranendonk en A. A. Kuiler.