is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van postwissels wordt voor provisie 1 ten honderd (doch ten minste 1 cent) ingevorderd. Het ledigen der brievenbussen aan het Begijnhof en het Akaderaiegebouw geschiedt (gedurende de ffinterdienst 1862-63) zesmaal per dag, en wel: des morgens ten 7 ure 25 min., 10 ure 30 min., ten 11 ure 40 min., des namidd. ten 3 ure 25 min., des avonds ten 6 ure 32 min. en ten 9 ure; de ligting van de hus aan de Bijhelbrug geschiedt 10 min. vroeger, geregeld volgens het uurwerk van Amsterdam. Deze bussen worden des Zondags slechts 3 malen geligt, als : aan het Begijnhof en het Akademiegebouw des morgens len 7 ure 25 min. en 11 u. 40 min.; des avonds len 6 ure 32 min. Aan de Bijbelbrug 10 min. vroeger. De bus aan het Station wordt 5 minuten voor het vertrek van den trein geligt. De aanteekening der brieven geschiedt van des morgens 9| tot ’s namiddags 3| ure , en des avonds van 6 tot 8| ure. De kosten van aanteekening bedragen 10 cents voor iederen brief. De aangeteekende brieven kan men naar verkiezing al of niet frankeren; alleen aangeteekendc brieven voor hel buitenland moeten gefrankeerd worden.

105