is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde op het luiden der Werkklok. j| Bepalingen vanaf 1 Januari] 1851. | der Werkbaaen. an ’s morgens, ’s avonds. i Morgen sclioft-uren. 16 November lot'3l Januari) 8 ure 4 ure. i Geen. 1 Februari) » 15 Februari) half 8 ure half 5 ure. I Geen. 16 Februarij » den laatsten'id. 7 ure 5 ure. j 9 tot 10 ure. 1 Maart » 15 Maart half 7 ure half 6 ure. half 9 lot-half 10 ure. 16 Maart » 31 Maart 6 ure 6 ure, || 8 tot 9 ure. Deze vijf tijdperken des middags ten 12 en 1 ure. ij 1 April tot 15 April 6 ure half 7 ure. 'I 8 tot 9 ure. 16 April )> 31 Augustus half 6 ure 7 ure. ij 8 lot 9 ure. 1 September » 15 September 6 ure half 7 ure. I 8 tot 9 ure. Deze drie tijdperken des middags ten 12 en half 2 ure. \ 16 September lot 30 September 6 ure 6 ure. ' 8 tot 9 ure. 1 October » 15 Octobcr half 7 ure half 6 ure ' half 9 tot half 10 ure. 1b October » 31 October 7 ure 5 ure. 9 tot 10 ure. 1 November » 15 November half 8 ure half 5 ure. ji Geen. Deze vier tijdperken des middags ten 12 en I ure. || • |i De aanvang van den werktifd is te gelijk met haf. luiden der klok.

134