is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sel-wijn cn | anker Hochheimer; verder werden cr, vóór den eten , eenige flessen Mallaga-ioijn gepresenteerd. In 1729 waren er te Delft twee dergelijke maaltijden door de Lakenbereiders gehouden. Volgens de daarvan bestaande nota aan HH. Burgemeesteren ingeleverd , bedroegen de onkosten door Jan van Steenbergen, aweegens een Tractement urn ’t Sinode van ’t Lakenbereiders-gilde” verschoten : ƒ 317. Te weten: voor 31 personen a 4| gl. p. persoon; dit tweemaal. Voor 15 Domestyken a 1 gl. 2 maal. Voor Mol (een soort van wit bier) en bier: ƒ4.-. Aan kaarsen : f I—4. »Aan glase en boekale gebreke / 2—16. Uit de opgaven betreffende bet dessert blijkt, dat toen dezelfde »schoteltjes” op bet nageregt gevonden werden als tegemvoordi" , weshalve ik ze niet zal opsommen. Mr. J. S.

10