is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MINISTERIE VOOR DE ZAKEN DER HERVORMDE EN ANDERE EEREDIENSTEN.

(Fluweeleti Burgwal.) Minister , Z. Ex. Mr. M. Wiardi Beekman. (Audiëntie , des Donderdags ten 1 ure.) Sccretaris-Generaal en Adviseur, J. J. Roosobootn. MINISTERIE VOOR DE ZAKEN DER ROOMSCH-KATHOLIJKE EEREDIENST. '(Nobelstraat.) Minister , Z. Exc. Mr. J. W. van Romunde. (Audiëntie, des Woensdags ten 1 ure.) Secretaris-Generaal , J. C. Willemse. ® MINISTERIE VAN KOLONIËN. (Plein) Minister, Z. Exc. Mr. P. Myer, -||K. (Audiëntie , des Woensdags ten 12 ure.) Waarnemend Secretaris-Generaal, Mr.L.W. C. Keuebenius, , Kommandeur der Orde van Frans Josepli van Oostenrijk. MINISTERIE VAN MARINE. (Lange Voorhout.) Minister , Z. Exc. Mr. J. S. Lotsy , fp (Audiëntie, des Vrijdags ten 12ure.) Secretaris Generaal, D. G. Muller. f|p

3