is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Commissarissen over de Visehmarkt. G. Gussenlioven , | P. E. van der Mandele. 0 J. P. de Lange Wz. Afslager van elc Visch. A. J. de Vries. Rijks Vee-Arts. E. C. van Sladen. Commissarissen, belast met het toezigt over alles wat het Slagten en Verkooqen van Vleesch enz. aangaat, en met het Toezigt over de Vleeschhal. J. H. Weher , Hoofd-Comrnies der Belastingen. J. Groen in ’t Woud. E. C. van Staden , Rijks F cc-Arts En de Commies der Belastingen tijdelijk aan de Vleeschhal geslationneerd. Commissie tot Onderzoek naar Ziek Vee op de Stallen en inde Weiden, enz. Brakker en Steendrukker. M. Slillebroer. Muziek-Directeur. J. C. Boers. Klokkenist. P. Kersbergen. Opwin der van de Uurwerken. ,!. J. van Hillc. Waagmeeslers. J.A. Schagen van Leeuwen, | L. Hogersdyk.

16