is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLCOMMISSIE.

tevens belast met de Directie over de Openbare Armenscholen. Dr. P. J. van Kranendonk, 1872, P. J. van der ColfF van Hoogeveen , Voorz. 1866. Mr. B. van Berkel , Secretaris. 1862. J. P. dc Lange Wz., 1 860. Mr. J. E. van der Mandclc, !gl 1864. Mr. J. E. Valelou , 1858. Dr. M. A. Roodenbcrg, 1870. M. A. Schagen van Leeuwen. 1868. D. '. G. van Wieringhcn Borski , als Schoolopziener van het 9de District van Zuidholland. Onderwijzers in Openbare Scholen. P. van der Schaft Sr., op den Verwersdijk. J. Waltman, inden Achterzak. D. J. van Veen , Bij school. Onderwijzers in Bijzondere Scholen der Berste klasse. J. Boxslardt, Hoofdonderw. , Departementsschool. P. J. van Bavesteyn Jr. , JT’eeshuisschool der Hervormden. P. de Grace, idem der Roomsch-Cathohjken. G. J. Vinkesteyn , School voor R. C. van den Beschaafden Stand. M. Smink , School voor de Kinderen der Ghristo lijke Afgescheidenen.

37