is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid. Opgerigt in het jaar 1849. Bestuurders. L. Luyten , Vborzitter. H. van Staveren , A. Metselaar , Bibliothecaris. C. van der Heyden , A. J. Verbeek , J. A. Donker , Secretaris en Penningmeester. Hulpbank. Bestuur. Mr. J. E. Valeton , President. ür. H. M. de Witt Hamer, Secretaris. M. S. Guttcling , E. P. J. van der Mandelc , Thesaurier. H. Kleyn van Willigen , H. J. van Blommestein , J. Heukensfeldt, W Heets , L. van ’l Sant. Spaarkas. Bestuur.

J. Heukensfeldt , J. P. de Lange Wz. , F. A. Dykgraat , L. Luyten, P. van Rhyn , ]). .1. Steenbrink ,

F. Heukensfeldt , A. T. Funnekotlcr, D. van Hengel, J. ï. van Stipriaan Luïscius, E. Jcdoloo.

52